Help Danylo
Met de grote broer
In het ziekenhuis
Een goede dag
met kanjerketting
kleine versierder
NU DONEREN

Doelomschrijving van de Stichting

De Stichting HelpDanylo heeft zich ten doel gesteld om financiele middelen te genereren om de kosten te betalen die voortkomen uit de behandeling van Danylo Batterman in Greisfald (Duitsland) Daarbij valt te denken aan reis- en verblijfskosten van Danylo, zijn ouders en broertje. Het benodigde geld willen we bijeen brengen door het organiseren van diverse activiteiten en het werven van sponsoren en donateurs.

In nederland is Danylo uitbehandeld en zijn laatste kans op genezing ligt in Greifswald (Duitsland), waar hij nu behandelingen ondergaat. De zorgverzekering Unive vergoed tot nu toe de behandeling van Danylo, maar er kan een moment komen dat ze de behandeling niet meer willen financieren. Dit senario willen we afgedekt hebben. Zodat Danylo hoe dan ook altijd zijn behandeling kan krijgen.

Slaat deze kuur niet aan dan bestaat de kans dat Danylo deel moet nemen aan een experimentele RIST- therapie, (Rapamycin, Irinotecan, Dasatinib (Sprycel) en Temozolomid). Zoals het nu lijkt wordt de RIST-therapie niet vergoed door de verzekeraar.  de richtlijnen zijn € 45.000 per behandeling en met de nodige IC opnames komen we op een bedrag van € 160.000. met dit scenario in ons hoofd willen we zoveel mogelijk geld inzamelen om ervoor te zorgen dat we deze behandeling kunnen financieren. Mocht de behandeling wel vergoed worden, dan komt het gedoneerde geld ten goede aan een kinderkanker gerelateerd doel of Stichting waarbij we kinderen met neuroblastoom kunnen helpen.

Onze Stichting is volledig afhankelijk van steun, giften en donaties van particulieren en bedrijven.